Tiêu chuẩn

ThuanPhat đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong những tiêu chuẩn quản lý tiên tiến được công nhận toàn cầu. ThuanPhat đã chính thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ năm 2000.

Qua kết quả đánh giá và giấy chứng nhận cho thấy, hệ thống quản lý chất lượng mà ThuanPhat đang áp dụng không phát sinh điểm không phù hợp nào so với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, các chế định của pháp luật, yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu mà chính công ty đặt ra. Hệ thống quản lý chất lượng được vận hành, duy trì mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong các hoạt động chức năng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tăng tính cạnh tranh, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành chung của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của công ty thường xuyên được soát xét, sửa đổi, bổ sung, cải tiến phù hợp với các quá trình hoạt động của các phòng ban chức năng và của công ty.

 
Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008